کارگاه‌ کار با چوب

  • تاریخ برگزاری: 13تیرماه تا آخر مردادماه

  • زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ساعت 12:30-11

  • مکان برگزاری: اصفهان، خیایان نظرغربی، کوچه شاخه نبات (شماره 29)، اواسط کوچه، دبستان پسرانه پرسش

  • قیمت: 600,000 تومان