آشنا کردن کودک و نوجوان امروزی با آداب و رسوم

آیا می‌دانید رعایت آداب و رسوم چقدر در کیفیت زیستن تاثیر دارد؟ چقدر و چگونه سنن و رسم‌ها در زندگی شما نقش دارد؟ فکر می‌کنید در تربیت کودکان چقدر سنت‌ها نقش دارد؟ آیا باید آن‌ها را به کودک و نوجوانمان آموزش دهیم یا بی‌تفاوت باشیم؟ در این فیلم تکلیف شما با این‌گونه سوالات مشخص می‌شود.

59,000 تومان

آشنا کردن کودک و نوجوان امروزی با آداب و رسوم

آیا می‌دانید رعایت آداب و رسوم چقدر در کیفیت زیستن تاثیر دارد؟ چقدر و چگونه سنن و رسم‌ها در زندگی شما نقش دارد؟ فکر می‌کنید در تربیت کودکان چقدر سنت‌ها نقش دارد؟ آیا باید آن‌ها را به کودک و نوجوانمان آموزش دهیم یا بی‌تفاوت باشیم؟ در این فیلم تکلیف شما با این‌گونه سوالات مشخص می‌شود.

59,000 تومان