تربیت بی تربیت (چاپ دوم)

مولف: مهشید دارویی

انتشارات رهنج ۱۳۹۹

مجموعه‌ای از مشکلات متداول تربیتی در قالب ۲۰ داستان به همراه راهکارهای تربیتی آن‌ها

چاپ اول این کتاب تمام شده است و چاپ دوم از تاریخ ۲۵ شهریور ماه به ترتیب اولویت خرید در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

49,000 تومان

تربیت بی تربیت (چاپ دوم)

مولف: مهشید دارویی

انتشارات رهنج ۱۳۹۹

مجموعه‌ای از مشکلات متداول تربیتی در قالب ۲۰ داستان به همراه راهکارهای تربیتی آن‌ها

چاپ اول این کتاب تمام شده است و چاپ دوم از تاریخ ۲۵ شهریور ماه به ترتیب اولویت خرید در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

49,000 تومان