جایگاه فرزندان در مهمانی ها

سرهایشان در گوشی و تبلت است،دیگر خبری از دویدن‌ها و صدای فریادهای شادی آنها نیست! آنها چمباتمه می‌زنند و حرف‌های ما با دیگران را می‌شنوند و یاد می‌گیرند! آنها از رفتار ، کلام و حرکات ما الگو برمی‌دارند! چقدر مهم است که بدانیم چگونه با آنها برخورد کنیم.

کیفیت: لایو

49,000 تومان

جایگاه فرزندان در مهمانی ها

سرهایشان در گوشی و تبلت است،دیگر خبری از دویدن‌ها و صدای فریادهای شادی آنها نیست! آنها چمباتمه می‌زنند و حرف‌های ما با دیگران را می‌شنوند و یاد می‌گیرند! آنها از رفتار ، کلام و حرکات ما الگو برمی‌دارند! چقدر مهم است که بدانیم چگونه با آنها برخورد کنیم.

کیفیت: لایو

49,000 تومان