چگونگی برخورد با دروغگویی و دزدی

صداقت اولین و مهمترین عنصر موثر در موفقیت انسان‌ها است، اما اغلب ما با اهمیت آن در تربیت‌هایمان آشنا نیستیم. از طرفی آموزش راستگویی در دنیای فعلی راحت نیست و سخت‌ترین قسمت آن خود والدین هستند، والدینی صادق که به صداقت، ارزش و بهای بسیاری می‌دهند. خوب است بدانیم دروغگویی کاملا یادگرفتنی و تربیت شدنی است.

59,000 تومان

چگونگی برخورد با دروغگویی و دزدی

صداقت اولین و مهمترین عنصر موثر در موفقیت انسان‌ها است، اما اغلب ما با اهمیت آن در تربیت‌هایمان آشنا نیستیم. از طرفی آموزش راستگویی در دنیای فعلی راحت نیست و سخت‌ترین قسمت آن خود والدین هستند، والدینی صادق که به صداقت، ارزش و بهای بسیاری می‌دهند. خوب است بدانیم دروغگویی کاملا یادگرفتنی و تربیت شدنی است.

59,000 تومان