۱۵۰,۰۰۰ تومان

توضیح کارگاه

شرایط کنونی، تربیت را برای خانواده‌ها دشوار نموده است، آنان غالبا در چنین وضعیت بحرانی نمی‌دانند چه پاسخی به کودکان و نوجوانان باید بدهند و بایستی چگونه با آنان رفتار کنند، از این رو چگونگی برخورد با آن‌ها در این فایل می‌تواند راهگشای والدین باشد.