نقش فعالیت های اجتماعی و ورزشی در رشد بهنجار نوجوان

[section bg_color=”rgb(246, 246, 246)”] [row width=”full-width”] [col span=”5″ span__sm=”12″] [ux_image id=”771″ width=”75″] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”5″ span__sm=”12″] [ux_image id=”769″ width=”75″] [/col] [/row] [/section] [section bg=”177″] [row] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”8″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [/section] [row] [col span__sm=”12″]

 

لطفاً برای خرید DVD این کارگاه فرم زیر را تکمیل فرمایید

[/col] [/row]