راهنمای خرید از سایت

شما در قسمت فروشگاه سایت می توانید محصولاتی مانند فیلم های آموزشی،کارگاه های روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان و کتاب های داستان مرتبط با کودک را خریداری نمایید.

برای این منظور می بایست پس از انتخاب محصول مورد نظر اطلاعات خود را در فرم مربوطه وارد نمایید. پس از ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه به صورت کارت به کارت ، عکس  فیش واریزی یا اطلاعات واریز را به شماره موبایل ۰۹۹۲۹۸۶۸۵۱۱ ارسال نمایید .برای فیلم و کارگاه لینک محصول مورد نظر پس از تایید فیش واریزی در مدت زمان یک هفته کاری برای شما ارسال میگردد . برای کتاب هم به صورت پست به آدرس شما ارسال می شود.

راهنمای خرید از سایت

شما در قسمت فروشگاه سایت می توانید محصولاتی مانند فیلم های آموزشی،کارگاه های روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان و کتاب های داستان مرتبط با کودک را خریداری نمایید.

برای این منظور می بایست پس از انتخاب محصول مورد نظر اطلاعات خود را در فرم مربوطه وارد نمایید. پس از ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه به صورت کارت به کارت ، عکس  فیش واریزی یا اطلاعات واریز را به شماره موبایل ۰۹۹۲۹۸۶۸۵۱۱ ارسال نمایید .برای فیلم و کارگاه لینک محصول مورد نظر پس از تایید فیش واریزی در مدت زمان یک هفته کاری برای شما ارسال میگردد . برای کتاب هم به صورت پست به آدرس شما ارسال می شود.