اولیای گرامی:

ضمن خیر مقدم به شما والدین عزیز و با آرزوی همراهی های آنی، لطفاً برای شروع ثبت نام به موارد زیر توجه فرمایید:

مجموعه ی آموزشی پرسش همواره بر این اعتقاد بوده است، برای تاثیرگذاری بر تربیت کودکان به همراهی خانواده نیاز دارد. بر همین اساس برخلاف سایر سیستم های آموزشی که به گزینش کودکان و جداسازی آن ها می پردازند، گزینش ابتدایی خود را صرفا بر مبنای اطلاعات تربیتی و نگرش آموزشی والدین قرار می دهد که تضاد و دوگانگی کمتری را میان محیط خانه و مدرسه احساس کنند و سال های تحصیل خود را مفیدتر، موثرتر و با آرامش بیشتری پشت سر بگذارند.

جهت انجام مراحل پیش ثبت نام ابتدا روی دکمه شروع ثبت نام کلیک کنید و ثبت نام خود را آغاز نمایید.