فیلم آموزشی

اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بی‌خبر باشند؛ اقتصاد هیچ فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموزش است که به کودکان ما اطمینان می‌بخشد که آنان نیز می‌توانند در این روزگار جایی داشته باشند.

فیلم‌های آموزشی

اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بی‌خبر باشند؛ اقتصاد هیچ فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموزش است که به کودکان ما اطمینان می‌بخشد که آنان نیز می‌توانند در این روزگار جایی داشته باشند.

بلوغ جنسی نوجوانان

۹۰,۰۰۰ تومان

چگونگی برخورد با دروغگویی و دزدی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

تربیت کودکان تک والد

۹۰,۰۰۰ تومان

نقش پدر در تربیت

۹۰,۰۰۰ تومان

اهمیت اوقات فراغت در نوجوانان

۹۰,۰۰۰ تومان

جایگاه فرزندان در مهمانی‌ها

۹۰,۰۰۰ تومان

استقلال و آگاهی در فرزندان

۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش مدریت مالی در فرزندان

۹۰,۰۰۰ تومان

نحوه برخورد با کودکان قلدر و قربانی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نحوه برخورد با بازی‌ها و چالش‌های آسیب‌زا

۹۰,۰۰۰ تومان

مدیریت مشکلات خواب کودکان

۹۰,۰۰۰ تومان

راهکارهای مقابله با ترس در فرزندان

۹۰,۰۰۰ تومان

آشنا کردن کودک و نوجوان امروزی با آداب و رسوم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

با اضطراب نوجوان چگونه برخورد کنیم ؟

۱۰۰,۰۰۰ تومان

با کودک و نوجوان عاشق دنیای مجازی چه کنم؟

۱۰۰,۰۰۰ تومان