توضیح کارگاه

اگر تربیت در دنیای امروز را علم بدانیم مانند هر علم دیگری دائما در حال تحول و رشد است، لذا پرورش فرزندانمان در دوران‌های متفاوت، حتما متفاوت می‌شود، چالش‌های تربیتی در زمانه فعلی بیش از هر دورانی است و والدین بدون داشتن آگاهی‌های تربیتی در دام آن چالش‌ها گرفتار می‌شوند و سیکل اشتباهات خود را تکرار و تکرار می‌کنند، این فیلم به شما کمک می‌کند که اصول فرزند پروری را در این دوران فراگیرید.

۱۷۰,۰۰۰ تومان