۱۵۰,۰۰۰ تومان

توضیح کارگاه

آنچه دنیا پیشرفت، تغییر و رشد داشته همه را مدیون برنامه داشتن انسان‌ها است، فرزندانمان در تکنولوژی امروز گم شده‌اند و راه نجات آنان از این سردرگمی آرامش، نظم و مسئولیت‌پذیری است که همه در داشتن برنامه معنا دارد، این فیلم اهمیت این امر برای زندگی و رشد نوجوانان و کودکانمان را بیان می‌کند