کتاب بیا بازی کنیم

 کتاب بیا بازی کنیم
دوستی ها نقش مهم و تاثیر گذاری بر زندگی و پرورش فرزندانمان دارد ، کودکانمان باید بیاموزند که به تفاوت خواسته ها ، تصمیمات و علایق دیگران احترام بگذارند و با آنها کنار بیایند تا راحت تر زندگی کنند.
درباره نویسنده

مهشید دارویی

کارشناس ارشد علوم تربیتی

مشاور و موسس مراکز آموزشی پرسش از سال ۱۳۷۵ تاکنون تخصص روش‌های آموزشی و تربیتی با کودکان و نوجوانان مولف کتاب‌های تربیت‌بی‌تربیت، کتاب‌های داستانی  قورقورک، کتاب‌های داستانی ماجراهای خال‌خالی و دم‌سیاه و چندین مقاله تربیتی. آموزش خانواده با بیش از ۲۰ سرفصل و موضوعات تربیتی

کتاب بیا بازی کنیم

کتاب بیا بازی کنیم

دوستی ها نقش مهم و تاثیر گذاری بر زندگی و پرورش فرزندانمان دارد ، کودکانمان باید بیاموزند که به تفاوت خواسته ها ، تصمیمات و علایق دیگران احترام بگذارند و با آنها کنار بیایند تا راحت تر زندگی کنند.

درباره نویسنده

 مهشید دارویی
کارشناس ارشد علوم تربیتی

مشاور و موسس مراکز آموزشی پرسش از سال ۱۳۷۵ تاکنون تخصص روش‌های آموزشی و تربیتی با کودکان و نوجوانان مولف کتاب‌های تربیت‌بی‌تربیت، کتاب‌های داستانی  قورقورک، کتاب‌های داستانی ماجراهای خال‌خالی و دم‌سیاه و چندین مقاله تربیتی. آموزش خانواده با بیش از ۲۰ سرفصل و موضوعات تربیتی

کتاب بیا بازی کنیم

نویسنده : مهشید دارویی

۴۸,۰۰۰ تومان

با تخفیف ۳۸،۰۰۰ تومان

نویسنده : مهشید دارویی

کارشناس ارشد علوم تربیتی