کتاب خال خالی تقلید می کند

 کتاب خال خالی تقلید می کند
تقلید کردن رفتار و اعمال خواهر ، برادرها یک اتفاق معمولی بین آنهاست ، وقتی رفتار خود را در قالب داستان می شنوند به آن فکر می کنند و با توجه به نتیجه داستان ، بهتر می توانند تغییر کنند.
درباره نویسنده

مهشید دارویی

کارشناس ارشد علوم تربیتی

مشاور و موسس مراکز آموزشی پرسش از سال ۱۳۷۵ تاکنون تخصص روش‌های آموزشی و تربیتی با کودکان و نوجوانان مولف کتاب‌های تربیت‌بی‌تربیت، کتاب‌های داستانی  قورقورک، کتاب‌های داستانی ماجراهای خال‌خالی و دم‌سیاه و چندین مقاله تربیتی. آموزش خانواده با بیش از ۲۰ سرفصل و موضوعات تربیتی

 کتاب خال خالی تقلید می کند
 کتاب خال خالی تقلید می کند
تقلید کردن رفتار و اعمال خواهر ، برادرها یک اتفاق معمولی بین آنهاست ، وقتی رفتار خود را در قالب داستان می شنوند به آن فکر می کنند و با توجه به نتیجه داستان ، بهتر می توانند تغییر کنند.

درباره نویسنده

 مهشید دارویی
کارشناس ارشد علوم تربیتی

مشاور و موسس مراکز آموزشی پرسش از سال ۱۳۷۵ تاکنون تخصص روش‌های آموزشی و تربیتی با کودکان و نوجوانان مولف کتاب‌های تربیت‌بی‌تربیت، کتاب‌های داستانی  قورقورک، کتاب‌های داستانی ماجراهای خال‌خالی و دم‌سیاه و چندین مقاله تربیتی. آموزش خانواده با بیش از ۲۰ سرفصل و موضوعات تربیتی

کتاب خال خالی تقلید می کند

نویسنده : مهشید دارویی

۴۸,۰۰۰ تومان

با تخفیف ۳۸،۰۰۰ تومان

نویسنده : مهشید دارویی

کارشناس ارشد علوم تربیتی