کتاب

اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بی‌خبر باشند؛ اقتصاد هیچ فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموزش است که به کودکان ما اطمینان می‌بخشد که آنان نیز می‌توانند در این روزگار جایی داشته باشند.

کتاب

اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بی‌خبر باشند؛ اقتصاد هیچ فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموزش است که به کودکان ما اطمینان می‌بخشد که آنان نیز می‌توانند در این روزگار جایی داشته باشند.

[et_pb_wc_title product=”13032″ _builder_version=”4.4.9″ header_font=”|700|||||||” header_text_align=”center” header_font_size=”17px” header_line_height=”1.8em” custom_margin=”||-17px|||” custom_padding=”20px|2px|20px|2px|true|true” custom_padding_tablet=”” custom_padding_phone=”20px|10px|20px|10px|true|true” custom_padding_last_edited=”on|phone” header_font_size_tablet=”” header_font_size_phone=”” header_font_size_last_edited=”on|desktop”][/et_pb_wc_title][et_pb_wc_description product=”13020″ _builder_version=”4.4.9″ custom_margin=”10px|20px|10px|20px|true|true” custom_padding=”10px|25px|10px|25px|true|true” border_radii=”on|6px|6px|6px|6px” border_color_all=”#d6d6d6″][/et_pb_wc_description]

۲۰۰,۰۰۰ تومان

[et_pb_wc_title product=”13033″ _builder_version=”4.4.9″ header_font=”|700|||||||” header_text_align=”center” header_font_size=”17px” header_line_height=”1.8em” custom_margin=”||-24px|||” custom_padding=”20px|2px|20px|2px|true|true” custom_padding_tablet=”” custom_padding_phone=”20px|10px|20px|10px|true|true” custom_padding_last_edited=”on|phone” header_font_size_tablet=”” header_font_size_phone=”” header_font_size_last_edited=”on|desktop”][/et_pb_wc_title][et_pb_wc_description product=”13015″ _builder_version=”4.4.9″ custom_margin=”10px|20px|10px|20px|true|true” custom_padding=”10px|25px|10px|25px|true|true” border_radii=”on|6px|6px|6px|6px” border_color_all=”#d6d6d6″][/et_pb_wc_description]

۲۹۰,۰۰۰ تومان

[et_pb_wc_title product=”3459″ _builder_version=”4.4.9″ header_font=”|700|||||||” header_text_align=”center” header_font_size=”18px” custom_padding=”20px||20px||true|false”][/et_pb_wc_title]

نویسنده : مهشید داروئی      

ناشر: انتشارات رهنج       

۱۴۰,۰۰۰ تومان

داستان بیا بازی کنیم

[et_pb_wc_description product=”13020″ _builder_version=”4.4.9″ custom_margin=”10px|20px|10px|20px|true|true” custom_padding=”10px|25px|10px|25px|true|true” border_radii=”on|6px|6px|6px|6px” border_color_all=”#d6d6d6″][/et_pb_wc_description]

۴۸,۰۰۰ تومان 

داستان های خال خالی و دم سیاه

[et_pb_wc_description product=”13020″ _builder_version=”4.4.9″ custom_margin=”10px|20px|10px|20px|true|true” custom_padding=”10px|25px|10px|25px|true|true” border_radii=”on|6px|6px|6px|6px” border_color_all=”#d6d6d6″][/et_pb_wc_description]

۳۷۰,۰۰۰ تومان 

داستان های خال خالی و دم سیاه

همرا ه با دو عروسک

[et_pb_wc_description product=”13020″ _builder_version=”4.4.9″ custom_margin=”10px|20px|10px|20px|true|true” custom_padding=”10px|25px|10px|25px|true|true” border_radii=”on|6px|6px|6px|6px” border_color_all=”#d6d6d6″][/et_pb_wc_description]

۵۵۰,۰۰۰ تومان

داستان خال خالی تقلید می کند

[et_pb_wc_description product=”13020″ _builder_version=”4.4.9″ custom_margin=”10px|20px|10px|20px|true|true” custom_padding=”10px|25px|10px|25px|true|true” border_radii=”on|6px|6px|6px|6px” border_color_all=”#d6d6d6″][/et_pb_wc_description]

۴۸,۰۰۰ تومان