۱۵۰,۰۰۰-۱۲۰,۰۰۰ تومان

توضیح کارگاه

ویژه پدران
این کارگاه در خصوص وظایف پدر در امر تربیت و تاثیر فقدان پدر موثر بر تربیت فرزند می‌باشد.
تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۷ آبان ماه
زمان برگزاری: ۲۰-۱۸:۳۰
مکان برگزاری: خیابان وحید، ابتدای خیابان باغ دریاچه، نبش کوچه ۴۵، دبیرستان پسرانه پرسش
 مهلت ثبت‌نام تا دوشنبه ۱۵ آبان ماه تا ساعت ۱۲ ظهر