فروشگاه

اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بی‌خبر باشند؛ اقتصاد هیچ فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموزش است که به کودکان ما اطمینان می‌بخشد که آنان نیز می‌توانند در این روزگار جایی داشته باشند.

فروشگاه

اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بی‌خبر باشند؛ اقتصاد هیچ فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموزش است که به کودکان ما اطمینان می‌بخشد که آنان نیز می‌توانند در این روزگار جایی داشته باشند.

فیلم‌های آموزشی (دانلودی)

بلوغ جنسی نوجوانان

49,000 تومان

تربیت جنسی ۱ و ۲

70,000 تومان

تربیت کودکان تک والد

49,000 تومان

نقش پدر در تربیت

49,000 تومان

جایگاه فرزندان در مهمانی ها

49,000 تومان

استقلال و آگاهی در فرزندان

49,000 تومان

اهمیت اوقات فراغت در نوجوانان

49,000 تومان

آموزش مدریت مالی در فرزندان

49,000 تومان

نحوه برخورد با کودکان قلدر و قربانی

59,000 تومان

نحوه برخورد با بازی ها و چالش های آسیب زا

49,000 تومان

مدیریت مشکلات خواب کودکان

49,000 تومان

راهکارهای مقابله با ترس در فرزندان

49,000 تومان

چگونگی برخورد با دروغگویی و دزدی

59,000 تومان

آشنا کردن کودک و نوجوان امروزی با آداب و رسوم

59,000 تومان

با اضطراب نوجوان چگونه برخورد کنیم ؟

59,000 تومان

با کودک و نوجوان عاشق دنیای مجازی چه کنم؟

59,000 تومان

کتاب‌ها

تربیت بی تربیت(چاپ اول )

49,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

تربیت بی تربیت (چاپ دوم)

49,000 تومان

داستان‌های قورقورک

کارگاه‌های آموزشی

4,800,000 تومان