فروشگاه

اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بی‌خبر باشند؛ اقتصاد هیچ فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموزش است که به کودکان ما اطمینان می‌بخشد که آنان نیز می‌توانند در این روزگار جایی داشته باشند.

 در قسمت فروشگاه شما می توانید فیلم کارگاه های آموزش خانواده برگزار شده توسط موسسه آموزشی پرسش و ارائه خانم مهشید دارویی وفیلم های آموزشی دیگر و کتاب های نوشته شده توسط خانم مهشید دارویی را خریداری نمایید.

فروشگاه

اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بی‌خبر باشند؛ اقتصاد هیچ فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموزش است که به کودکان ما اطمینان می‌بخشد که آنان نیز می‌توانند در این روزگار جایی داشته باشند.

 در قسمت فروشگاه شما می توانید فیلم کارگاه های آموزش خانواده برگزار شده توسط موسسه آموزشی پرسش و ارائه خانم مهشید دارویی وفیلم های آموزشی دیگر و کتاب های نوشته شده توسط خانم مهشید دارویی را خریداری نمایید.

کارگاه های آموزش خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۷۰,۰۰۰تومان

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱۷۰,۰۰۰تومان

۱۷۰,۰۰۰تومان

۱۷۰,۰۰۰تومان

۱۷۰,۰۰۰تومان

۱۷۰,۰۰۰تومان

۱۷۰,۰۰۰تومان

۱۷۰,۰۰۰تومان

فیلم های آموزشی

بلوغ جنسی نوجوانان

۹۰,۰۰۰ تومان

چگونگی برخورد با دروغگویی و دزدی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

تربیت کودکان تک والد

۹۰,۰۰۰ تومان

نقش پدر در تربیت

۹۰,۰۰۰ تومان

جایگاه فرزندان در مهمانی‌ها

۹۰,۰۰۰ تومان

استقلال و آگاهی در فرزندان

۹۰,۰۰۰ تومان

اهمیت اوقات فراغت در نوجوانان

۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش مدریت مالی در فرزندان

۹۰,۰۰۰ تومان

نحوه برخورد با کودکان قلدر و قربانی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نحوه برخورد با بازی‌ها و چالش‌های آسیب‌زا

۹۰,۰۰۰ تومان

مدیریت مشکلات خواب کودکان

۹۰,۰۰۰ تومان

راهکارهای مقابله با ترس در فرزندان

۹۰,۰۰۰ تومان

آشنا کردن کودک و نوجوان امروزی با آداب و رسوم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

با اضطراب نوجوان چگونه برخورد کنیم ؟

۱۰۰,۰۰۰ تومان

با کودک و نوجوان عاشق دنیای مجازی چه کنم؟

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب

نویسنده : مهشید دارویی

کارشناس ارشد علوم تربیتی

تربیت بی تربیت (چاپ دوم)

داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

داستان‌های قورقورک