خانواده‌های عزیز سلام

‌ لطفاً برای ادامه‌ی مراحل ثبت‌نام نکات زیر را با دقت بخوانید:

  • برنامه‌های آذرماه ازساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۱۵ برگزار می‌شود برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۳۱۲ تشکیل می‌شود.
  • برای روزهایی که فرزندتان در برنامه‌ی عصرانه حضور دارد برای او یک غذای سرد به عنوان ناهار در نظر بگیرید و اگر لازم است غذا در یخچال نگهداری شود نام او را روی ظرف غذا بنویسید. (دقت بفرمایید که دبیرستان امکان گرم کردن غذا ندارد.)
  • کلاس دانش‌آموزان در مدرسه‌ی خودشان تشکیل می‌گردد.
  • مسئولیت بازگرداندن بچه‌‎ها به منزل با خود والدین است و اگر خواستید با سرویس در این رابطه توافقی داشته باشید، باید شخصاً اقدام فرمایید.