کارگاه تحلیل تربیتی گروهی

(مناسب تمام گروه سنی فرزندان)

تاریخ جلسه دوم :۱۸ تیرماه  ۱۴۰۳

 

زمان : ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

 

 مکان : سالن دبیرستان پسرانه پرسش

هزینه هر جلسه : ۱۹۰ هزار تومان